tuv iso

  Logo PetzlOd dziś robimy przeglądy i legalizację sprzętu Petzla

Uzyskaliśmy kolejny certyfikat kompetencji w zakresie kontroli Sprzętu Ochrony Indywidualnej (SOI) do prac na wysokości. W dniach 11-13.02.2013 Arkadiusz Grządziel brał udział w szkoleniu, na którym zapoznał się z procedurami kontroli następujących kategorii SOI: łączników, uprzęży, bloczków, kasków, ląży, lin i przyrządów do lin (zaciskowych, zjazdowych, asekuracyjnych) Szkolenie zakończył pozytywnym zaliczeniem egzaminu, obejmującego testy teoretyczne oraz praktykę procedur kontrolnych.

Teoria

Test teoretyczny miał na celu wskazanie wiedzy kandydata w zakresie prawodawstwa, przepisów i zasad odnoszących się do doboru, zarządzania i kontroli SOI stosowanego do prac na wysokości.

Praktyka

Praktyczny test polegał na wykonaniu kontroli wybranych, reprezentatywnych SOI, określenie ich stanu oraz wskazanie prawidłowego względem nich postępowania.

Potwierdzenie certyfikacji

Pan Arkadiusz Grządziel wykazał się zadawalającym poziomem kompetencji, co potwierdza niniejszy certyfikat.

Certyfikat

certyfikat AMC Grzadziel s

    

Aktualności


Realizacja ORTH Multimedia

Copyright © 2013. Agencja Extreme