tuv iso

487171 149507381849450 1249672542 a

Instytut ratownictwa WGiP

Instytut ratownictwa powołany został w celu szkolenia służb ratowniczych oraz niesienia pomocy na wodach górskich i powodziowych.

 

 

 

 

Celami Instytutu są:

1. propagowanie zagadnień związanych z zasadami bezpieczeństwa oraz bezpiecznego zachowania się na wodach śródlądowych, w tym bezpiecznego użytkowania sprzętu pływającego na wodach śródlądowych;
2. poszerzanie świadomości społecznej z zakresu zagrożeń związanych z uprawnianiem rekreacji na wodach śródlądowych oraz sposobami przeciwdziałania i zapobiegania takim zagrożeniom;
3. promowania zasad i sposobów bezpiecznego użytkowania sprzętu pływającego na wodach śródlądowych;
4. propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się na wodach śródlądowych;
5. poszerzanie umiejętności bezpiecznego użytkowania sprzętu pływającego na wodach śródlądowych.

Instytut realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej, promocyjnej oraz reklamowej z zakresu szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa na wodach śródlądowych oraz bezpiecznego użytkowania sprzętu pływającego na wodach śródlądowych;
2. organizowanie szkoleń, kursów, spotkań, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, prelekcji oraz imprez kulturalnych poświeconych promocji problematyki związanej z bezpieczeństwem na wodach śródlądowych oraz bezpiecznym użytkowaniem sprzętu pływającego na wodach śródlądowych;
3. prowadzenie projektów badawczych, przygotowywanie opracowań oraz sporządzanie ekspertyz dotyczących problematyki związanej z bezpieczeństwem na wodach śródlądowych oraz bezpiecznym użytkowaniem sprzętu pływającego na wodach śródlądowych;
4. wdrażanie wyników prac badawczych z zakresu bezpieczeństwa na wodach śródlądowych oraz bezpiecznego użytkowania sprzętu pływającego na wodach śródlądowych, w szczególności – prowadzenie projektów pilotażowych oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na wodach śródlądowych oraz bezpiecznego użytkowania sprzętu pływającego na wodach śródlądowych;
5. prowadzenie i wspieranie centrów edukacji z zakresu bezpieczeństwa na wodach śródlądowych oraz bezpiecznego użytkowania sprzętu pływającego na wodach śródlądowych
6. promocja i reklama firm i instytucji wspierającej bezpieczeństwo na wodach śródlądowych oraz bezpieczne użytkowanie sprzętu pływającego na wodach śródlądowych;
7. wspieranie organizacji i instytucji prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa na wodach śródlądowych oraz bezpiecznego użytkowania sprzętu pływającego na wodach śródlądowych;
8. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich związanych z bezpieczeństwem na wodach śródlądowych oraz bezpiecznym użytkowaniem sprzętu pływającego na wodach śródlądowych;
 9. gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji oraz podmiotów realizujących cele Instytutu.


Realizacja ORTH Multimedia

Copyright © 2013. Agencja Extreme